Zaposlujemo

Azon IP 
naše storitve

Varovanje ljudi in premoženja je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, ki so na varovanem območju, ter premičnega in nepremičnega premoženja z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja.
Kontaktirajte nas in nam zaupajte kako vam lahko pomagamo
Nam je mar za vašo varnost. preberite več > O nas

1

Varovanje oseb

2

Varovanje objektov

3

Receptor varnostnik

4

Administrativna dela

Osebna varnost in premoženje ljudi

Varovanje ljudi in premoženja je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, ki so na varovanem območju, ter premičnega in nepremičnega premoženja z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja.
Za varnost samega objekta nudimo celotno varovanje objekta ter sisteme tehničnega varovanja. Fizično varovanje obsega različne naloge, od varovanja parkirišč, objektov, do izvajanja obhodov varovanih območij.

Varovanje objektov in premoženja

Navzočnost varnostnika v objektu nudi varnost in samozadostnost vodstvu, zaposlenim in strankam. Zaposleni, ki opravljajo svoje delovne naloge na področju z visokim tveganjem so bolj učinkoviti, če jim ni potrebno skrbeti še za lastno varnost. Vsi varnostniki, tudi tisti na delovnem mestu receptorja, imajo pridobljen NPK certifikat ter so strokovno usposobljeni v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju ter svoje znanje redno nadgrajujejo.

Delo receptor varnostnik

Receptorsko delo opravlja varnostnik z opravljenim NPK certifikatom in s pooblastili varnostnika, ki jih interni receptor nima. Kar pomeni, da ima pooblastila ugotavljati istovetnost oseb in preprečitev vstopa/izstopa iz varovanega območja.

Pisarniško administrativna dela

Poleg varnostne dejavnosti nudimo tudi možnost opravljanja pisarniško administrativnih del, ki lahko naročniku olajšajo delo, kot npr. oblikovanje poslovnih dokumentov (dopisov, vlog, obrazcev), sortiranje dokumentov, vnos naročil, sprejem, evidentiranje in razdelitev pošte, skeniranje, fotokopiranje in priprava dokumentov, arhiviranje… ter opravljanje drugih lažjih oz. manj zahtevnih administrativnih del.

Nas želite najeti, kontaktirajte nas zdaj!

Pristopamo zelo odgovorno pri izbiri osebja, ki ščiti vaše premoženje in življenje.

Invalidsko podjetje

znižanje obveznosti plačila invalidske kvote

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) mora vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati 2-6% invalidov, odvisno od registrirane dejavnosti, s katero se ukvarja.
Svojo obveznost glede kvote lahko izpolni tako, da:
ima zaposlenih predpisano število invalidov ali
plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ali
sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem.
Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Azon IP d.o.o., zagotovite storitve, ki jih potrebujete za svoje nemoteno delovanje, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.
V kolikor potrebujete storitve varovanja, receptorske službe ali pomoči v obliki lažjih administrativnih del, smo vam na razpolago za dodatna vprašanja in za izdelavo ponudbe.

Zaupa nam že veliko uspešnih podjetij

Že sedaj sodelujemo z veliko uspešnimi podjetji, zakaj ne bi sodelovali z nami tudi vi?
Copyright © 2022 Azon IP vse pravice pridržane.
Sedež Podjetja
TPC Murgle
Cesta v Mestni Log 55
Ljubljana, Slovenija
crossmenu