Zaposlujemo

Azon IP 
O nas

Poslanstvo podjetja je konkurirati na odprtem tržišču na področju zasebnega varovanja, receptorske službe ter administrativnih del ter omogočati osebam z invalidnostjo delo, prilagojeno njihovim zmožnostim, kar vodi v ekonomsko neodvisnost ter enakovrednost preostali družbi.

Azon IP d.o.o. je v letu 2020 pridobil ISO standard 9001:2015, s čimer se zavezuje k prepoznavanju, ocenjevanju, upravljanju in izboljševanju vseh dejavnikov, ki vplivajo na sisteme kakovosti.
Nina Sadiku
Direktor in upravitelj podjetja Azon IP.
V dodajanju
Kadrovski strokovnjak za vaša vprašanja.
V dodajanju
Administracija, raznovrstna pisarniška dela.

Nas želite najeti, kontaktirajte nas zdaj!

Pristopamo zelo odgovorno pri izbiri osebja, ki ščiti vaše premoženje in življenje.

Invalidsko podjetje

znižajte obveznosti plačila invalidske kvote

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) mora vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati 2-6% invalidov, odvisno od registrirane dejavnosti, s katero se ukvarja.
Svojo obveznost glede kvote lahko izpolni tako, da:
ima zaposlenih predpisano število invalidov ali
plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ali
sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem.
Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Azon IP d.o.o., zagotovite storitve, ki jih potrebujete za svoje nemoteno delovanje, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.
V kolikor potrebujete storitve varovanja, receptorske službe ali pomoči v obliki lažjih administrativnih del, smo vam na razpolago za dodatna vprašanja in za izdelavo ponudbe.

Zaupa nam že veliko uspešnih podjetij

Že sedaj sodelujemo z veliko uspešnimi podjetji, zakaj ne bi sodelovali tudi vi z nami?
Copyright © 2022 Azon IP vse pravice pridržane.
Sedež Podjetja
TPC Murgle
Cesta v Mestni Log 55
Ljubljana, Slovenija
crossmenu