Zaposlujemo

Azon IP d.o.o.
varnostna služba

Azon IP je zasebna varnostna družba, ustanovljena leta 2019 z namenom zagotavljanja varovanja objektov, varovanja objektov z receptorsko službo, nudimo pa tudi lažje storitve administrativnih del.
V letu 2020 smo pridobili status invalidskega podjetja, saj izpolnjujemo zakonski pogoj, da je med vsemi zaposlenimi v podjetju najmanj 40% delež invalidov.
S strani Ministrstva za notranje zadeve imamo pridobljeni licenci za varovanje ljudi in premoženja ter varovanje javnih zbiranj po Zakonu o zasebnem varovanju.
Varovanje ljudi in objektov
Varovanje življenja, premoženja in objektov, ki so na varovanem območju.
Receptor - varnostnik
Delo opravlja varnostnik z opravljenim NPK certifikatom in s pooblastili varnostnika.
Pisarniško administrativna dela
Poleg varnosti nudimo tudi možnost opravljanja pisarniško administrativnih del.

Nas želite najeti, kontaktirajte nas zdaj!

Pristopamo zelo odgovorno pri izbiri osebja, ki ščiti vaše premoženje in življenje.

Invalidsko podjetje

znižajte obveznosti plačila invalidske kvote

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) mora vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati 2-6% invalidov, odvisno od registrirane dejavnosti, s katero se ukvarja.
Svojo obveznost glede kvote lahko izpolni tako, da:
ima zaposlenih predpisano število invalidov ali
plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ali
sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem.
Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Azon IP d.o.o., zagotovite storitve, ki jih potrebujete za svoje nemoteno delovanje, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.
V kolikor potrebujete storitve varovanja, receptorske službe ali pomoči v obliki lažjih administrativnih del, smo vam na razpolago za dodatna vprašanja in za izdelavo ponudbe.

Zaupa nam že veliko uspešnih podjetij

Že sedaj sodelujemo z veliko uspešnimi podjetji, zakaj ne bi sodelovali z nami tudi vi?
Copyright © 2024 Azon IP vse pravice pridržane.
Sedež Podjetja
TPC Murgle
Cesta v Mestni Log 55
Ljubljana, Slovenija
crossmenu